ثبت نمایندگی


ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی

جهت ثبت نمایندگی باید مدارک زیر ارائه شود:

1- نامه نمایندگی از کمپانی سازنده با تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مبدا و اتاق بازرگانی مبدا ( به همراه ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران )

2- نامه درخواستی

3- کاتالوگ انگلیسی (اصلی کمپانی)

4- فرم پیش نویس گواهی

5- فرم خلاصه اطلاعات

6- فرم تعهدنامه در سربرگ شرکت

7- کپی کارت بازرگانی معتبر

8- کپی اساسنامه  (برابر با اصل شده)

9- روزنامه آگهی تاسیس (برابر با اصل شده)

10- روزنامه آخرین تغییرات (برابر با اصل شده)

مدارک درخواستی در خصوص ثبت نمایندگی شرکت خارجی در وزارت بازرگانی بر اساس نوع کالا (کالای بادوام و مصرفی) می باشد که مدارک درخواستی جهت ثبت کالاهای مصرفی نظیر محصولات آرایشی و بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و دارو و مکمل های غذایی به شرح فوق می باشد.

تبصره بند 1 : قرارداد نمایندگی به دو صورت می باشد :

الف) اگر این نامه به طور مستقیم از کمپانی سازنده باشد ،  همان مورد شماره  1  کفایت می کند .

ب) اگر از طریق واسطه صورت گرفته باشد ،که خود نیز شامل دوقسم است :   1) از صاحب برند      2) از طریق یک شرکت واسطه، که در هر دو گزینه نیاز به قراداد کمپانی سازنده با واسطه، با تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مبدا و اتاق بازرگانی مبدا می باشد. ( به همراه ترجمه رسمی با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران)

لازم به ذکر است در صورتی که برند، سابقه ثبت در وزارت بازرگانی داشته باشد ، یکی از موارد ذیل مورد نیاز است :

1) اجازه نامه محضری از کمپانی که سابقه ثبت دارد      2) رای دادگاه 

مرجع قضاوت کننده بر اساس مفاد قرارداد مشخص می شود.

 

مراحل انجام ثبت نمایندگی:

در مرحله اول می بایست به سایت http://ittc.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه در قسمت درخواست نمایندگی اقدام کرد. پس از دریافت کد نهایی از سیستم، کلیه مدارک فوق به همراه پرینتی از صفحه ارائه کد و یک پاکت A4 حبابدار خالی که حق تمبر آن پرداخت شده باشد به آدرس مرکز امور اصناف و بازرگانان، اداره نمایندگی شرکت های خارجی (تهران - میدان ولی عصر - ضلع شمال شرقی میدان - ساختمان شماره سه وزارت بازرگانی - کد پستی 1594633518 - تلفن: 88893801 الی 10) پست نمایید.

پیگیری پرونده از طریق سایت و بر اساس کد دریافتی و کلمه عبور می باشد.

بعد از درخواست ثبت و یا تمدید نمایندگی و ارائه مدارک در صورت کامل بودن مدارک ،گواهی صادر و پس از آن نامه ملت کارت بازرگان به نام مدیرعامل شرکت جهت معرفی نامه به بانک ملت صادر می گردد.